Product Tag - chì hạ thế jeanmuller

 • Model: M000GL160/ Chì Sứ Hạ Thế NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M000GL160/ chì sứ hạ thế NH 
  Đặc tính kỹ thuật  Bảo vệ đường dây, quá tải,….
  Mô tả  Cầu chì Jean Muller đáp ứng tiêu chuần DIN EN 60282-1 và DIN VDE 0670-402. Dòng cắt gG,   NH000, NH00, NH0, NH1, NH2, NH3, 500V, 2-1500A
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue