CÔNG TƠ/ ĐIỆN KẾ ĐIỆN TỬ ATLAS ENERGY METER

 • Model: ATLAS Mk7C

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Malaysia
  Model ATLAS Mk7C
  Đặc tính kỹ thuật Loại trực tiếp In: 5/100A, 10/100A; U:220-240V, Class: 1
  Mô tả Điện kế điện tử 1 pha, đa chức năng, đa biểu giá có tích hợp rờ le đóng ngắt điện từ xa
  Bảo hành 12 tháng
  Download Catalogue
 • Model: ATLAS Mk10A

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Malaysia
  Model ATLAS MK10A
  Đặc tính kỹ thuật Loại gián tiếp I: 5/20A; U: 220-240V, Class (CCX): 1 Loại trực tiếp In: 5(100)A; U:220-240V, Class: 1, Cổng truyền thông RS232/RS485, giao thức Modbus RTU…
  Mô tả Điện kế điện tử, công tơ điện tử 3 pha, nhiều biểu giá, đo đếm 2 chiều, phiên bản nâng cao của sản phẩm Atlas Mk10, tăng khả năng đa truyền thông
  Bảo hành 12 tháng
  Download Catalogue
 • Model: ATLAS Mk10D

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất sứ Malaysia
  Model ATLAS Mk10D
  Đặt tính kỹ thuật Loại trực tiếp In: 5(100)A, 10(100)A; U:220-240V, Class: 1
  Mô tả Điện kế / công tơ điện tử 3 pha, đa chức năng, đa biểu giá dựa trên nền tảng Mk10 bổ sung rờ le tích hợp trong trong điện kế cho phép ngắt/ kết nối lại từ xa từ các nhà cung cấp điện
  Bảo hành 12 tháng
  Giá Vui lòng gọi
 • Model: ATLAS Mk10E

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Malaysia
  Model ATLAS Mk10E
  Đặc tính kỹ thuật Loại gián tiếp In: 1/4A và 5/20A Un: 57.7-240V,CCX: 0.5S, cổng truyền thông RS232/485, Giao thức modbus RTU…
  Mô tả Điện kế điện tử, công tơ điện tử 3 pha đa chức năng, nhiều biểu giá, đo đếm 2 chiều, tích hợp các giải pháp thông minh trên lưới điện, đa truyền thông với khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu cao
  Bảo hành 12 tháng
  Download Catalogue
 • Model: ATLAS MK7B

  Nhà sản xuất: EDMI
  Xuất xứ Malaysia
  Model ATLAS MK7B
  Đặc tính kỹ thuật Loại trực tiếp In: 5/100A, 10/100A; U:220-240V, Class: 1
  Mô tả Điện kế điện tử 1 pha, đa chức năng, đa biểu giá, thể thanh toán trước tiền điện
  Bảo hành 12 tháng
  Giá Vui lòng gọi
 • Model: GENIUS Mk6E

  Nhà sản xuất EDMI
  Xuất xứ Malaysia
  Model GENIUS Mk6E
  Đặc tính kỹ thuật Loại gián tiếp In: 1/4A, 5/20A U: 57.7-240V, Class: 0.2S
  Mô tả Điện kế công tơ điện tử 3 pha đa chức năng, ba biểu giá cấp chính xác cao dùng trong nhà máy và truyền tải điện
  Bảo hành 12 tháng
  Dowload Catalogue