Tài liệu

Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI

1. Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI, Đo Đếm 3 Pha Hạ Thế Trực Tiếp. Dùng cho các loại công tơ EDMI như : Mk10A 5(100)A….   2. Sơ Đồ Đấu Nối Công Tơ Điện Tử EDMI,  Đo Đếm Hạ Thế Gián Tiếp Qua Biến Dòng (CT) – Dùng cho các loại công tơ EDMI như : Mk10A 5(20)A, Mk10E 5(20)A, Mk6N 5(6)A, Mk6E 5(10)A… Lưu ý: Đối với loại công tơ có nguồn phụ và ưu tiên thì phải đấu [...]

Xem thêm...

Năng Lượng Tái Tạo

Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn như năng lượng mặt trời, gió mưa, thủy triều. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong môi trường và đưa vào trong các sử dụng kỹ thuật. Các quy trình này thường được thúc [...]

Xem thêm...

HD Cài Đặt Đồng Hồ Rudolf Myra 300-P

Đồng hồ Rudolf Myra 300-P Bước 1: Gỡ 2 ốc cố định nắp mặt trước. Bước 2: Sau khi tháo 2 ốc, cấp nguồn 230VAC vào chân 13 và 14. Bước 3: Dùng vít đầu dẹp hoặc vật mỏng để tháo nắp mặt trước. Bước 4: Sau khi gỡ nắp mặt trước ra. Bước 5: Sử dụng 2 nút để cài đặt. Thông số cần lưu ý : Cài xung output = 1kW đối với CT từ 1-500A Cài xung output = 10kW đối với [...]

Xem thêm...

HD Cài Đặt Xem Chỉ Số Điện EDMI Genius Mk6N, Mk10E…

Trước tiên, Gắn đầu đọc vào máy tính chọn COM phù hợp. Click chuột phải vào Quick Connect -> chọn Properties như hình. Sẽ xuất hiện bảng để chọn COM như hình. Nhấn OK sau đó click chuột trái vào biểu tượng như hình để kết nối với điện kế. Sau khi kết nối với điện kế click chuột phải chọn như hình. Sau đó tiếp tục click chuột phải chọn như hình. Một bảng hiển thị xuất hiện cho phép cài đặt. – Chọn thể [...]

Xem thêm...