Sơ đồ cổng truyền thông RS232 và RS485 cho các loại công tơ EDMI.

Sơ đồ cổng truyền thông RS232 và RS485 cho các loại công tơ EDMI.