Quy định thanh toán

Quy Định Thanh Toán.

Giá trị thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền mặt Việt Nam Đồng (VND) và chuyển khoản vào tài khoản Công Ty như sau:

Công ty TNHH Dịch vụ – Thương Mại – Kỹ Thuật Mai Tiến Phong

Số tài khoản: 000-294-070-001

tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á – Chi nhánh Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh.

Điều Kiện Thanh Toán.

Sau khi thống nhất về Hạng mục, Số lượng, Giá cả… bằng cách ký xác nhận đặt hàng, đồng thời Khách hàng sẽ tạm ứng 50% cho đơn hàng, sẽ được chuyển khoản vào tài khoản Công ty (hoặc thanh toán Tiền mặt), còn lại 50% sẽ được thanh toán trước khi giao nhận hàng.

Thời Gian Bảo Hành.

Hàng hóa mới 100%, 12 tháng bảo hành, có xuất xứ rõ ràng.