• Bảo Vệ Quá Tải RCBO Type A

  Nhà sản xuất  ETI
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  RCBO type A _ Code 002174924
  Mô tả  KSZ-4M 3p N A C16/0.03
  Chức năng  Bảo vệ quá tải loại A
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Chì cổ chai Type D

  Nhà sản xuất  ETI
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  Chì cổ chai Type D0
  Đặc tính kỹ thuật  Cầu chì cổ chai/Fuse link
  Mô tả  Cầu chì cổ chai/Fuse link: 400V; 2A-16A.
  Chức năng  Bảo vệ cáp…
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Chì Hạ Thế Hình Trụ/Cylindrical Fuse

  Nhà sản xuất  ETI
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  0026
  Đặc tính kỹ thuật  Cầu chì hình trụ/Cylindrical fuse links gG
  Mô tả  Cầu chì hình trụ/Cylindrical fuse links: 500V; 2A-32A; 10 x 38 mm Cầu chì hình trụ/Cylindrical   fuse links: 690V; 16A-63A; 22 x 58 mm Cầu chì hình trụ/Cylindrical fuse links: 500V; 80A-100A;­   22 x 58 mm
  Chức năng  Bảo vệ cáp…
  Bảo hành  12 tháng
  Download  Catalogue
 • Chì Ống Trung Thế 24kV

  Nhà sản xuất   ETI
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  Cầu chì ống trung thế ETI
  Đặc tính kỹ thuật  VVC 24kV & VVC 36kV
  Mô tả  VVC 24kV / 2A -125A, dimension: 53×442
   VVC 36kV / 2A -80A, dimension: 68×537.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue
 • Ngắt Dòng Rò RCCB Type A

  Nhà sản xuất: ETI
  Xuất xứ Slovenia
  Model RCCB Type A _ Code 002064522
  Mô tả EFI-2 A 25/0.3
  chức năng Ngắt dòng rò loại A
  Bảo hành 12 tháng
  Download Catalogue
 • Ngắt Dòng Rò RCCB Type B

  Nhà sản xuất:  ETI
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  RCCB type B _ Code 002064652
  Mô tả  EFI-4 B G/KV 25/0.3
  Chức năng  Ngắt dòng rò loại B
  Bảo hành  12 tháng
  Download Catalogue