CẦU CHÌ BÁN DẪN/ SEMICONDUCTOR FUSE

 • Mode: M1GL250/ Chì Bán Dẫn NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M1GL250 / Cầu chì bán dẫn NH
  Đặc tính kỹ thuật  gG, NH1, 500V, striker, live gripping lugs
  Mô tả  NH fuse-links with utilization category gG mostly with combi indicator and live gripping lugs   according to IEC 60269 respectively DIN EN 60269-1 and DIN VDE 0636-2 with a rated   voltage of AC500V.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue
 • Mode: M2GL 400 / Cầu Chì Bán Dẫn NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M2GL 400 / Cầu chì bán dẫn NH
  Đặc tính kỹ thuật  gG, Fuse NH2 -500V-400A, striker, live gripping lugs
  Mô tả  NH fuse-links with utilization category gG mostly with combi indicator and live gripping lugs   according to IEC 60269 respectively DIN EN 60269-1 and DIN VDE 0636-2 with a rated   voltage  of AC500V.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue
 • Mode: M3GL 630 / Chì Bán Dẫn NH

  Nhà sản xuất:  JEAN MULLER
  Xuất xứ  Slovenia
  Model  M3GL 630 / Cầu chì bán dẫn NH
  Đặc tính kỹ thuật  gG, NH000-NH3, 500V, striker, live gripping lugs
  Mô tả  NH fuse-links with utilization category gG mostly with combi indicator and live gripping lugs  according to IEC 60269 respectively DIN EN 60269-1 and DIN VDE 0636-2 with a rated voltage of AC500V.
  Bảo hành 12 tháng
  Download  Catalogue