Đường dẫn

Các Dự Án Đã Thực Hiện/ Project Performance

1. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 1P&3P nhiều biểu giá, đọc dữ liệu về trung tâm và xuất hóa đơn cho khách hàng của căn hộ Park Land 2. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 1P&3P nhiều biểu giá, đọc dữ liệu về trung tâm và xuất hóa đơn cho khách hàng của cao ốc Saigon Tower 3. Cung cấp điện kế/ công tơ điện tử 3P cấp chính xác 0.2S và 0.5S đa biểu giá, [...]

Xem thêm...