Tìm kiếm sản phẩm

CẦU CHÌ ỐNG TRUNG THẾ ETI

CẦU CHÌ ỐNG TRUNG THẾ ETI
Nhà sản xuất: ETI
Xuất sứ Slovenia
Model CẦU CHÌ ỐNG TRUNG THẾ ETI
Đặt tính kỹ thuật VVC 24kV / 2A -125A, dimension: 53x442
Mô tả VVC 36kV / 2A -80A, dimension: 68x537
Bảo hành 12 tháng
Giá
Download Catalog   ||  Bảng giá

 

  Mã hàng Mô tả kỹ thuật Số lượng đóng gói

Fuse links VVC 24kV

http://www.etigroup.eu/component/product/?view=ident&levelid=0&id=004255003

1 4255003 24kV 2A 50N 442MM 3
2 4255004 24kV 4A 50N 442MM 3
3 4255005 24kV 6A 50N 442MM 3
4 4255006 24kV 10A 50N 442MM 3
5 4255007 24kV 16A 50N 442MM 3
6 4255008 24kV 20A 50N 442MM 3
7 4255009 24kV 25A 50N 442MM 3
8 4255010 24kV 32A 50N 442MM 3
9 4255011 24kV 40A 50N 442MM 3
10 4255012 24kV 50A 50N 442MM 3
11 4255013 24kV 63A 50N 442MM 3
12 4255014 24kV 80A 50N 442MM 3
13 4255015 24kV 100A 50N 442MM 3
14 4255016 24kV 125A 50N 442MM 3

Fuse links VVC 36kV

http://www.etigroup.eu/component/product/?view=ident&levelid=0&id=004265009

15 4265003 36 kV 2A 50N 537MM 3
16 4265004 36 kV 4A 50N 537MM 3
17 4265005 36 kV 6A 50N 537MM 3
18 4265006 36 kV 10A 50N 537MM 3
19 4265007 36 kV 16A 50N 537MM 3
20 4265008 36 kV 20A 50N 537MM 3
21 4265009 36 kV 25A 50N 537MM 3
22 4265010 36 kV 32A 50N 537MM 3
23 4265011 36 kV 40A 50N 537MM 3
24 4265012 36 kV 50A 50N 537MM 3
25 4265013 36 kV 63A 50N 537MM 3
26 4265014 36 kV 80A 50N 537MM 3

 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Quỳnh (Ms) 0909732389
Lâm (Mr.) 0916910920
Đối tác
Quảng cáo